ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

احمد باباخانی
دبیر اجرایی
دانشجو
تلفن ثابت: 29902877-021
ایمیل: issc98@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

زهرا مرادی
تلفن ثابت: 29902910-021
ایمیل: issc98@sbu.ac.ir