ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

کمیته برگزار کننده

احمد باباخانی کویجسینا خانزاده- فرشاد کدیوری- کیوان قاسمی- فهیمه مغفرت­جو- پریسا جعفرزاده- فاطمه خواجه­اختران- داود مستأجران- محمدحسین نژاد حقیقی- مرتضی کیانی -سیدمرتضی امینی- احمد رضا حاج‌حیدری-مجید جعفری خالدی- نادیه دارابی- فیروزه ریواز- حمیدرضا زارعی­فرد- سیده صدیقه عظیمی- بنیامین لقمان­نیا- عادل محمدپور- محمدقاسم وحیدی­اصل- اسماعیل یارعلی

 

سخنرانان مدعو خارجی

دکتر احمد پارسیان

حامیان علمی کنفرانس

انجمن آمار ایران، اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی آمار ایران