ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
اولین دوره کارگاه آمار مقدماتی

اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، جنب استخر

تهران, IR

۱۳ آذر ۱۳۹۸ – ۲۷ آذر ۱۳۹۸

آشنایی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی با روش های آماری مورد استفاده در تحقیقات تصویربرداری عصبی و مهندسی پزشکی

مشاهده جزئیات کنفرانس